OM ISAB


ISAB bildades 1996 av Sören Marklund och bedrev sina verksamheter i förhyrda lokaler på Utternbåtar. I december samma år gjorde man en förflyttning av företaget till större lokaler på Brädgårdsvägen i Skelleftehamn där företaget finns idag.
 
ISABs verksamhetsområden är

  • Stängsel
  • Smidesarbeten
  • Tunnplåtsarbeten
  • Isblästring
  • Branddörrar & portar.
  • Rivningsarbeten
  • Håltagning

 
Tack vare en kompetent, allsidig och flexibel personalstyrka har ISAB kunnat utveckla och bibehållit alla sina verksamhetsområden med ett mycket lyckat resultat.

Samarbetsparters

 

 

ISAB

Brädgårdsvägen 9 
Skelleftehamn

Kontakt

0910 - 311 00
info@isab.se

Dela vår sida

© 2023 ISAB
Information om cookies