SKOTTA SÄKERT

 

På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen på skottning, skador för mångmiljonbelopp, varje år. Nu tar hela branschen ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. Vi på Isab håller på att certifisera oss, med utbildningen skotta säkert.


Med hjälp av utbildningsprogrammet och licensieringskrav vill försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer uppnå följande:

 • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
 • Minska antalet materialskador på taken.
 • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
 • Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
 • Stoppa oseriösa aktörer.

 

Hur vet jag om taket behöver skottas?

Så här kan du ta reda på vad snön väger på ett visst ställe på taket:

 1. Ta ett öppet rör med en bestämd innerdiameter.
 2. Tryck ner röret genom snön mot takytan på den plats där du vill mäta.
 3. Lyft upp röret och se till att all snö kommer med genom att täcka rörets mynning.
 4. Väg den uppsamlade snön.
 5. Använd nu följande formel för att bestämma snöns utbredda last: qsnö = g/(0,0785*d*d)

I formeln är g är vikten av den uppsamlade snön i gram, d är rörets innerdiameter i centimeter.

”Qsnö” är den uträknade vikten av snön per kvadratmeter i kg/m2.
Exempel: Ett rör med innerdiameter 12 cm trycks rakt ner genom snön tills takytan nås.

 

Snön inne i röret vägs upp till 1250 g.

 • qsnö = g/(0,0785*d*d)
 • qsnö = 1250/(0,0785*12*12)
 • qsnö = 110.6 kg/m2

I tabellen nedan kan du se om taket behöver skottas beroende på uppmätt vikt och vilken snözon byggnaden är dimensionerad för.

Snözon Snövikt bör ej överskrida:

 • 1         80 kg/m2
 • 1,5     120 kg/m2
 • 2        160 kg/m2
 • 2,5     200 kg/m2
 • 3        240 kg/m2
 • 3,5     280 kg/m2
 • 4        320 kg/m2

ISAB

Brädgårdsvägen 9 
Skelleftehamn

Kontakt

0910 - 311 00
info@isab.se

Dela vår sida

© 2023 ISAB
Information om cookies