TORR-ISBLÄSTRING


En av torr-isblästringens största fördelar är att den kan tillämpas vid full produktion och drift. Stilleståndstiden kan snabbt reduceras. En annan stor fördel är att den kan användas på elkraft och i elektronikindustrin, utan att strömmen måste stängas av. Detta är möjligt eftersom metoden är helt torr.
 
Det enda avfall som uppkommer är det avfall som avlägsnats, eftersom kolsyrepelletsen förångas. Så detta är inte bara en effektiv metod utan också en miljövänlig metod. Torr-isblästringen är också godkänd för livsmedelsindustrin.
 
Metoden avlägsnar olja, plast- och gummirester, oxidskikt, färg, lack, sot, fetter samt matrester.

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

Före

Före

Efter

Efter

ISAB

Brädgårdsvägen 9 
Skelleftehamn

Kontakt

0910 - 311 00
info@isab.se

Dela vår sida

© 2023 ISAB
Information om cookies